Om mig

Om Tone Lygren

Jeg blev uddannet som dyrlæge med hest som speciale i 2008. Under studiet var jeg udplaceret i 6 måneder på to af Danmarks mest velrenommerede hesteklinikker (Ansager og Højgård Hestehospitaler) hvor grundlaget for mit virke som hestedyrlæge blev lagt. Jeg blev internationalt certificeret som hestekiropraktor i 2009 og stiftede i 2010 Equi-Librium Hestekiropraktik som jeg har drevet på deltid indtil 2018 hvor firmaet er blevet min fuldtids beskæftigelse.

Ved siden af Equi-Librium Hestekiropraktik har jeg arbejdet som hestedyrlæge ved Hestedyrlægerne Ribe og Kasernens Hesteklinik hvor jeg har fået dybdegående erfaring med alle aspekter ved arbejdet som hestedyrlæge. Derudover har jeg løbende fulgt utallige veterinære efteruddannelseskurser i ind- og udland med fokus på muskuloskeletale skader. Fra 2010 til 2014 lavede jeg en PhD på Københavns Universitet omhandlende seneskader hos sportshesten. Denne PhD tog udgangspunkt i min dybe interesse i forebyggelse og behandling af skader i hestens bevægeapparat. Min tilgang til skader hos sportshesten er nu dybt forankret i det ekstensive litteraturstudie sådan en PhD medfører. For at formidle min viden, har jeg siden 2007 holdt utallige foredrag i ind- og udland, inkluderet for den internationale kiropraktiske uddannelsesinstitution (IVCA) omkring hestens biomekanik (hvordan hesten fungerer stillestående og i bevægelse), skadeforebyggelse og genoptræning efter skader.

Jeg har været omkring heste siden jeg var 8 år. Jeg har uddannet flere heste fra bunden af og elsker arbejdet med den unge hest. Jeg har primært rideerfaring med arabere, araberblandinger samt en lipizzaner som jeg nåede at uddanne indtil piaff. I 2015 overtog jeg dog en skøn trakehner avlshoppe, som jeg venter et føl efter her i 2018 – så måske bliver jeg i fremtiden at se til stor hest! 🙂

 

Aranka, min tidligere lipizzaner vallak

Shaheena, min hispano-araber fra 2007

Xerex, min elskede OX araber som jeg selv avlede i 2003 – og aflivede i 2014. Han lærte mig vanvittigt meget omkring hvor vigtigt gode hove er for hestens holdbarhed. Derudover udviklede han spat i en meget ung alder …

Malou, min håbefulde Trakehner avlshoppe fra 2005

 

Equi-Librium Hestekiropraktik og Troldefoldene (mine vandrefolde derhjemme)

Skader i bevægeapparatet kan sjældent ses som selvstændige hændelser, men er oftest et resultat af multiple faktorer der til sammen medfører tiltagende ubalancer i hestens krop (muskler, sener, ligamenter og led), der til sidst medfører at selv små overbelastninger ikke længere kan håndteres af organismen. De små mikrotraumer som den daglige træning naturligt medfører bliver til makrotraumer fordi hesten ikke længere har kapacitet til at reparere skaderne fra dag til dag. Mit arbejde i Equi-Librium Hestekiropraktik har derfor flere fokusområder der alle søger at opretholde og genoprette den balancerede krop:

 

Jeg arbejder med at forebygge skader ved at

 • Styrke hestekroppen fra tidlig alder ved hjælp af naturlige opstaldningssystemer (løsdrift med vandrefolde) hvor hesten, lige som i naturen, stimuleres til at vandre efter føde så dens krop og hove styrkes, dens sind balanceres og grundlaget lægges for et langt liv uden skader.
 • Slanke overvægtige heste da overvægt markant øger risikoen for skader. Dette gøres vha fodringsoptimering, træningsplaner samt øget daglig motion i vandrefoldssystemer.
 • Optimere fodringen så hesten får de næringsstoffer den har brug for, men uden at vokse for hurtigt (for hurtig vækst kan give udviklingsdefekter i skelet og led).
 • Balancere kroppen ved hjælp af korrekt træning, kiropraktik, bindevævsmassage og andre manuelle teknikker.
 • Styrke kroppen ved hjælp af afbalancerede træningsplaner der giver afpasset tid til restitution.

 

Jeg arbejder med at behandle skader ved at

 • Genoprette kroppens balance ved hjælp af kiropraktik, bindevævsmassage og andre manuelle teknikker.
 • Diagnosticere skader ved hjælp af diagnostiske blokader (lokalbedøvelse af led, sener eller specifikke områder i hestens ben, hals eller ryg).
 • Tage røntgen og/eller ultralydsscanne benet, halsen eller ryggen når skaden er lokaliseret.
 • Udføre behandling af skaden samt udarbejde genoptræningsplan for forløbet.
 • Rådgive ejer omkring den specifikke diagnose, behandling og prognose.
 • Udføre kontroller undervejs så det sikres at helingen forløber som forventet – her vil der typisk genbehandles mens træningsplanen justeres i forhold til det specifikke skadesforløb.

 

 

PhD

Jeg forsvarede i 2014 min PhD som jeg havde arbejdet på siden 2010. Det havde været en fantastisk rejse med endeløse timer i fordybning omkring et af mine yndlingsemner – hvorfor heste får seneskader, og hvad kan vi gøre for at forebygge og behandle det.

Min arbejdshypotese var at niveauet af IGF-1, en væsentlig vækstfaktor i kroppen, ville falde med alderen, og således være relateret til senens (tab) af styrke med alderen. Dette viste sig dog ikke at være tilfælde, da der ikke kunne findes noget systematisk fald af IGF-1 hos heste med alderen (150 heste med gennemsnitsalder på 15 år). Det var dog meget interessant at finde at hver hest har sit eget unikke niveau af IGF-1 – som i mine forsøg lå meget præcist og stabilt over en periode på 5 år. Samtidig så jeg en sammenhæng mellem meget høje niveauer af IGF-1 og forekomsten af bruskceller (tegn på skade/patologi) i senerne hos heste der samtidig var halte. Modsat hvad vi oprindeligt havde troet, viste det sig at højere niveauer af IGF-1 var korreleret til en mekanisk svagere sene. Samtidig kunne vi vise at dannelsen af IGF-1 i cellerne havde en meget klar sammenhæng med et anabolt respons i cellerne – hvilket ses under reparation af skader.

Da jeg ikke havde mange nok halte heste i mit materiale, bør mine hypotheser efterprøves i et større studie. Min hypothese er at stigninger i IGF-1 vil kunne ses før, i forbindelse med, eller efter en seneskade er opstået. Det er oplagt at det klinisk interessante for hesteejeren ville være hvis det viser sig at stigningen kan ses inden skader opstår.

Desværre har travlhed med det kliniske arbejde efter afleveringen af min PhD gjort at jeg stadig kun har publiceret to artikler i internationale tidsskrifter. Der foreligger rigtigt meget data endnu der bør publiceres, og jeg håber jeg finder tiden til det en dag.

 

CV (opdateret 2014):

Erhvervserfaring

 • Januar 2010 – i dag: Ejer af Equi-Librium Hestekiropraktik
 • December 2008 – December 2009: Dyrlæge hos Ribe-egnens Dyrlæger (100% hest)
 • Marts 2008 – November 2009: Dyrlæge hos Bredsted-Jelling og Billund Dyreklinik (50% hest, 30% smådyr, 20% kvæg)
 • 6 måneder i 2007: Studenter-praktik på Ansager dyrehospital og Højgård hestehospital

 

Uddannelse

 • Januar 2010 – marts 2014: PhD med titlen “Insulin-Like Growth Factor-1 in the ageing horse – and its association with tendon tissue properties”
 • 2013: Introduction to Postural Rehabilitation (course accredited by IVCA)
 • 2012: Advanced veterinary chiropractic course: “Focus on extremities” and “The equine foot and ankle” (IAVC course)
 • September 2009: Basic chiropractic education: Internationalt certificeret veterinær kiropraktor fra IAVC (International Academy of Veterinary Chiropractic) og IVCA (International Veterinary Chiropractic Association)
 • Marts 2008: Veterinær fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole med specialet “Praktisk anvendelse af Continous Glucose Monitoring System (CGMS) til føl samt blodglukosekurver på 7 føl, inkluderet et persistent hypergykæmisk prømaturt føl”

 

Konferencer 

 • 2010 – 2013: Deltager ved hestedelen af Abildgaard Symposiet – hvor praktiserende dyrlæger opdateres på den nyeste viden
 • 2010 og 2012: Deltager og med poster ved BSMB (British Society of Matrix Biology) konference, i 2010 med fokus på seneskader
 • 2010: ICEEP (International Congress on Equine Exercise Physiology)
 • 2005: Basal orthopædkirurgi hos hest (kursus under Den Danske Dyrlægeforening)

 

Egen undervisningserfaring

 • 2013: Abildgaard Symposiet med foredraget “profylakse og genoptræning af heste med seneskader”
 • 2012: Undervisning ved uddannelsen Animal Science på KU/Sund: 2 foredrag omkring hestens biomekanik hvoraf det ene var med praktisk demonstration og maling af skelet og muskler på hest
 • 2011: Medvejleder på veterinært bachelorprojekt: “Transforming Growth Factor betas betydning for sener”
 • 2007 – 2013: Underviser til årlige sommerkurser omkring klassisk dressur og hestens biomekanik (Norge) i samarbejde med træner A, Alexandra Myhren
 • 2007 – 2014: Diverse foredrag til kurser og ved rideskoler omkring hestens biomekanik, longering/ arbejde fra jorden, hovproblemer, seneskader, forebyggelse og genoptræning, fokus på rygmuskler etc.
 • 2010 og 2013: Artikler om biomekanik til Magasinet Hest
 • 2011: Ekspert-blogger ved Hest-online.dk
 • 2010: Foredrag om biomekanik og skadesforebyggelse ved IVCA’s advanced chiropractic course

 

Videnskabelige publikationer

 • 2014: Veterinary Clinical Pathology med titlen “Serum Insulin Like Growth Factor 1 (IGF-1) in the ageing horse”
 • 2013: Veterinary Clinical Pathology 42/2 (2013) 184-189 med titlen “Validation of the IDS Octeia ELISA for the determination of Insulin-Like Growth Factor 1 in equine serum and tendon tissue extracts”