Equi-Librium

v/ Tone Lygren

PhD

Jeg har arbejdet på min PhD siden starten af 2010 og var endelig klar til forsvar i marts 2014. Det har været en fantastisk rejse med endeløse timer i fordybning omkring et af mine yndlingsemner - hvorfor heste får seneskader, og hvad kan vi gøre for at forebygge og behandle det.

Min arbejdshypotese var at niveauet af IGF-1, en væsentlig vækstfaktor i kroppen, ville falde med alderen, og således være relateret til senens (tab) af styrke med alderen. Dette viste sig dog ikke at være tilfælde, da der ikke kunne findes noget systematisk fald af IGF-1 hos heste med alderen (150 heste med gennemsnitsalder på 15 år). Det var dog meget interessant at finde at hver hest har sit eget unikke niveau af IGF-1 - som i mine forsøg lå meget præcist og stabilt over en periode på 5 år. Samtidig så jeg en sammenhæng mellem meget høje niveauer af IGF-1 og forekomsten af bruskceller (tegn på skade/patologi) i senerne hos heste der samtidig var halte. Modsat hvad vi oprindeligt havde troet, viste det sig at højere niveauer af IGF-1 var korreleret til en mekanisk svagere sene. Samtidig kunne vi vise at dannelsen af IGF-1 i cellerne havde en meget klar sammenhæng med et anabolt respons i cellerne - hvilket ses under reparation af skader. 

Da jeg ikke havde mange nok halte heste i mit materiale, bør mine hypotheser efterprøves i et større studie. Min hypothese er at stigninger i IF-1 vil kunne ses før, i forbindelse med, eller efter en seneskade er opstået. Det er oplagt at det klinisk interessante for hesteejeren ville være hvis det viser sig at stigningen kan ses inden skader opstår. 

Desværre har travlhed med det kliniske arbejde efter afleveringen af min PhD gjort at jeg stadig kun har publiceret to artikler i internationale tidsskrifter. Der foreligger rigtigt meget data endnu der bør publiceres, og jeg håber jeg finder tiden til det en dag. 

 

Equi-Librium v/ Tone Lygren, dyrlaege, hestekiropraktor og PhD stipendiat
Tlf: 2980 0037, Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.